Družiny

Družina je základní výchovná jednotka ve skautském oddíle. Obvykle jsou rozdělené podle věku. Mohou být i koedukované. V čele družiny stojí rádkyně a podrádkyně, které jsou často jen o něco starší než členky družiny. Tím se naplňuje princip vrstevnického vedení, který je jedním z pilířů skautingu.

P1050611
Družina se každý týden schází na družinových schůzkách a během roku podnikne několik samostatných akcí jakou jsou výlety či výpravy. Zároveň se družiny mohou účastnit závodů – skautky Svojsíkova závodu a světlušky Závodu Vlčat a Světlušek.

V našem oddíle působí dlouhodobě tři družiny a od letošního roku k nim přibyla čtvrtá. Jsou rozdělené podle věku. Uvedené věkové kategorie jsou pouze orientační.

Pomněnky – kategorie Benjamínci (předškoláci + 1. třída)

Fialky – kategorie Světlušky (2. – 3. třída + nováčci)

Sněženky – kategorie Světlušky (4. – 5. třída)

Pampelišky – kategorie Skautky a Rangers (druhý stupeň + SŠ)


Powered by http://wordpress.org/ and http://www.hqpremiumthemes.com/