Skautský program

Skautský program je pestrý, přizpůsobený věku a individuálním potřebám dětí. Vychází z tzv. skautské výchovné metody, systému vzájemně provázaných výchovných prvků, který je prověřený více než sto lety úspěšné praxe. Mezi hlavní prostředky na cestě k rozvoji dětí a mladých lidí patří:

  • týmová práce v malých skupinách – družiny vedené staršími a zkušenějšími skauty a skautkami (tzv. rádci) jsou základním prostředkem výchovy. Rádci se učí odpovědnosti za druhé a podílejí se na vedení svých vrstevníků. Stávají se spolehlivějšími, získávají samostatnost, sebedůvěru a schopnost spolupracovat. Děti se pod vedením svých kamarádů necítí jako „ve škole“ ale jsou součástí party blízkých kamarádů
  • sebevýchova postupně přebírá roli výchovy. Mladí lidé se učí sami rozvíjet a překonávat své hranice
  • motivace dětí pomocí příběhů je pro skautský program typická – malé děti mohou tábořit v Bradavické škole čar a kouzel, starší mají tábor tajných agentů nebo s hobity putují k Osamělé hoře.
  • pobyt v přírodě skauti praktikují přes rok na výletech a výpravách, vrcholem roku je ale letní skautský tábor, kde se skauti učí žít bez vymožeností dnešní doby uprostřed přírody a v souladu s ní
  • prostředí pro nové kamarádské vazby, to není jen skautská družina, ale celý oddíl a potažmo všichni skauti. Mladí lidé se mohou setkávat na celorepublikových skautských akcích, konají se i mezinárodní setkání. Největší z nich, takzvané Jamboree, se koná jednou za čtyři roky a setkávají se na něm skauti a skautky ze celého světa.
  • průvodcovská role dospělých, kteří nejsou mentory, ale spíš staršími kamarády, kteří se mohou podělit o své zkušenosti
  • učení se aktivní činností znamená upřednostňování praxe před teorií – vyzkoušet si vzít do ruky sekeru, zorientovat se pomocí GPS, umět si uvařit oběd nebo vyrobit něco hezké vlastníma rukama
  • respektování mravních hodnot, které dětem připomíná skautský slib a zákon
  • služba společnosti se jasně pojí s pocitem zodpovědnosti za okolní svět – skauti se nejen sami snaží své okolí v žádném smyslu nepoškozovat, ale naopak přispívat k jeho rozvoji. Cílem skauta je opustit trochu lepší svět, než jaký našel


Powered by http://wordpress.org/ and http://www.hqpremiumthemes.com/