Historie oddílu

P1050391

Skautský oddíl Zlatý kvítek vznikl 10. března 1990 pod vedením Ještěrky a původně se jeho členky scházely v klubovně na Slovinské ulici v Brně – Králově Poli. O rok později se oddíl přesunul do klubovny na Mozolkách v Brně – Žabovřeskách, kde působí dodnes.

94_prehrada2V roce 1991 vznikly i některé tradiční akce, které v oddíle pořádáme dodnes – jde například o BP (z anglického birthday party), což je speciální oddílová schůzka při které slavíme narozeniny členek oddílu či TTT (tvrdý táborový trénink), na který vyrážíme každý rok v červnu a připravujeme se zde na zvládnutí tábora.

Od roku 1993 vedla oddíl Martina Šídlová a po ní ho v roce 1999 přebrala Ruth Müllerová (Steinerová) – Šmudla.

Do konce 90. let skautky začaly pořádat akce jako Setkání dívčích oddílů, Den sesterství, vánoční schůzku a mikulášskou nadílku. Zúčastnily se také Erbovních slavností Králova Pole a Svojsíkova závodu, kde několikrát vyhrály druhé místo.

Kormidlo oddílu Zlatý kvítek přebrala v roce 2008 Kamila Hrčková – Kamík, po které ho v roce 2012 převzala Alena Augustová – Aluška. Po dvou letech jej převzala Katka Zagatová – Káťa a po dalších dvou jej předala současné vůdkyni Veronice Hrčkové – Ferdislavomírovičovně.

Oddíl se od roku 1999 pravidelně podílí na realizaci Květinového dne, který pořádá Liga proti rakovině. Naše účast na charitativních akcích se rozrůstá – v roce 2009 jsme se poprvé zapojily do sbírky Postavme školu v Africe.  Už několik let pořádáme akci Betlémské světlo v Brně – Žabovřeskách a také spolupracujeme s jedním domovem důchodců, kam chodíme před vánoci zpívat koledy. P1050391

Staly jsme se také jedním z brněnských kvalitních oddílů roku 2009, což se nám znovu podařilo v letech 2012 a 2014 a 2016.

V našem oddíle je pro rok 2015 registrováno 46 členek, z toho 37 jich je  mladších 18ti let, které jsou rozděleny do družin. Tradičně v našem oddíle působí družina Fialek, která je určena pro nejmladší, dále družina Sněženek, kam chodí žákyně 3. – 5. třídy a skautská družina Pampelišek. V roce 2014 nově vznikla družinka Pomněnek, která je určena předškolákům.

Od 1. dubna 2015 přešla organizace Junák – svaz skautů a skautek ČR na nový název Junák – český skaut, z.s.

Tábory Zlatého kvítku
1991 – Terezín, Hispaňola
1992 – Terezín, Inkové – synové slunce
1993 – Hrutov, Kámen mudrců
1994 – Hrutov, Křížem krážem kolem zeměkoule
1995 – Hrutov, Hobit
1996 – Terezín, Staré pověsti české
1997 – Terezín, Stroj času
1998 – Terezín, Klapzubova jedenáctka (skautky), Pipi dlouhá punčocha (světlušky)
1999 – Dolenice, Tínuviel
2000 – Horní mlýn, Nekonečný příběh
2001 – Orlovy, Holubinky
2002 – Terezín, Hiawatha
2003 – Terezín, Akta X
2004 – Terezín, Rok na vsi
2005 – Chytálky, Cesta do Nového světa
2006 – Laškov, Se zvířátky za zvířátka
2007 – Zubrštejn, Stroj času
2008 – Věchnov, Ústav mikrobiologie
2009 – Věchnov, Škola čar a kouzel v Bradavicích
2010 – Gebharec, Rychlé šípy
2011 – Lipnice, Santa Květuška
2012 – Sedlo, Jumanji
2013 – Lipnice, Filmaři
2014 – Kebharec, Kebtown
2015 – Tavíkovice, Institut Za Záchranu Pohádkových Bytostí (IZZPB)

2016 – Kebharec, Karel IV.


Powered by http://wordpress.org/ and http://www.hqpremiumthemes.com/