Jak se přihlásit?

Pokud se rozhodnete, že své dítko přihlásíte k nám do oddílu, kontaktovat nás můžete telefonicky nebo emailem: vůdkyně oddílu Feovna – Veronika Hrčková (v.hrckova@gmail.com nebo 721 746 381)

Oddíl v tuto chvíli nepřijímá nové členky z důvodu naplnění kapacity. V případě zájmu zkuste kontaktovat vůdkyni oddílu.

  • schůzky předškoláci + 1. třída – kapacita naplněna, v současné chvíli nepřijímáme do této družiny nové členky
  • schůzky 2. – 3. třída – kapacita naplněna, v současné chvíli nepřijímáme do této družiny nové členky
  • schůzky 3.- 4. třída – kapacita naplněna, v současné chvíli nepřijímáme do této družiny nové členky
  • schůzky 5. – 9. třída – kapacita naplněna, v současné chvíli nepřijímáme do této družiny nové členky


Powered by http://wordpress.org/ and http://www.hqpremiumthemes.com/